Zensekai Förlag

Zensekai förlag är ett barn- och ungdomsförlag som i första hand inriktar sig på översatt litteratur från framför allt asien och spansktalande länder. Vår målsättning är att ge ut böcker som öppnar dörrar till alla möjliga världar.
Förlaget drivs av Janna Carleson och Tin Carleson.

Hemsida: http://zensekai.se/ 

Artikel i Länstidningen: Lokalt förlag med vurm för asiatiska och spanska röster