Zensekai Förlag

Zensekai förlag är ett barn- och ungdomsförlag som i första hand inriktar sig på översatt litteratur från framför allt asien och spansktalande länder. Vår målsättning är att ge ut böcker som öppnar dörrar till alla möjliga världar.

Hemsida: http://zensekai.se

Artikel i Länstidningen: Lokalt förlag med vurm för asiatiska och spanska röster