Om oss

Tudda Galumpan Bok & Papper ekonomisk förening  är ett personalägt kooperativ som verkar utifrån principen att läsning är en grundläggande demokratisk rättighet. I vår bokhandel hittar du förutom barnböcker och ungdomsböcker även andra verksamheter så som Trillevipp Litteraturpedagog, Persdotter bokbinderi samt Zensekai Förlag.

Mål för Tudda Galumpan Bok & Papper
Miljöprogram och Social redovisning 2017-2018

Till grund för det arbete Tudda Galumpan Bok & Papper utför ligger de kooperativa principerna. Tudda Galumpan vill verka för ett hållbart samhälle, samt ett demokratiskt företagande byggt på värderingarna delaktighet, demokrati, utveckling, samarbete och gemenskap.

Vi har valt att i vårt arbete utgå från de globala målen för hållbar utveckling.

Världens ledare har förbundit sig till 17 Globala mål för att uppnå tre fantastiska saker till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att lösa klimatkrisen.

Vi arbetar med fokus på följande mål:

Mål 3. Hälsa och välbefinnande

– Vi samarbetar med NBV, Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet, som har tre idéområden som vi stödjer; Nykterhet, Demokrati, Föreningsliv
– Skapa en arbetsmiljö som stärker det fysiska och psykiska välmåendet

Mål 4. God Utbildning för alla

– Detta är vårt huvudmål och fastställt i våra stadgar; ”Föreningen verkar utifrån att läsning är en grundläggande demokratisk rättighet”
– På olika sätt arbeta för att sprida kunskap om och lust till läsning.
– Genom vårt urval av litteratur sprida lust till litteratur och till läsning.

Mål 5. Jämställdhet

– Genom vårt urval av litteratur vill vi stärka flickor och kvinnor och visa på möjligheter.

Mål 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

– Vi samarbetar med Ekobanken som finansierar väl grundade initiativ som skapar nytta för samhället, respekterar naturen och ger människor möjlighet att utvecklas.
– Skapa en demokratisk arbetsmiljö med bra arbetsförhållanden
– Skapa en lokal kulturell träffpunkt

Mål 12. Hållbar konsumtion och produktion

– Genom vårt urval av litteratur stärka en livsstil i harmoni med naturen.
– Marknadsföra produkter av god kvalité
– Marknadsföra begagnade böcker
– Använda miljömärkt papper i våra egna produkter.
– Använda miljömärkta varor och tjänster i vår verksamhet.

Mål 13. Bekämpa klimatförändringen

– Genom vårt urval av litteratur medverka till en högre medvetenhet kring klimatförändringen och naturkatastrofer.

Spara