Evenemang

Evenemang på Tudda Galumpan 2019

Evenemangen fylls på allt eftersom! Kika in då och då!
Vill du också ha ett evenemang hos oss? Hör av dig till oss!

Workshop – Prova på Life Staging
Handledning och arbete med grupper genom inscensättning
Lördag 26 januari kl 15.00 – 16.30

Lifestaging är ett handledningsformat som psykolog och handledare Elisabet Wollsén har utvecklat som ett sätt att arbeta med handledningsgrupper och med organisationsutveckling. Formatet fokuserar seendet och inseendet kring de fördomar vi ofta benärmner som ”verkligheten”.

Workshopen innehåller en kort föreläsning, mest övningar.

Begränsat antal deltagare, föranmälan krävs: ninna_gylin@hotmail.com

Arrangör och medverkande för workshopen:
Ninna Gylin, handledare och utbildare, MA specialpedagogik, MA ledarskap/organisation.
Ninna har 20 års erfarenhet av handledning både individuellt och i grupp.

 

Pedagogkväll
Hur gör vi barnen till läsare? Om lästräning och läslust!
Tisdag 5 februari 18.30 – 20.00

Hur gör vi barnen till läsare? Om lästräning och läslust!

Vi får en presentation av lästräningsmaterialet ”Läsgympa” – ett material i form av kortlekar med lätta läsövningar. Materialet är framtaget för att öka den automatiserade läsningen och på så sätt öka läsförståelsen. Presentationen görs av Eva Jernerén, lärare, som också arbetat fram materialet. Läs om materialet på: http://www.lasgympa.se

Vi får också tips av Tin Carleson, litteraturpedagog, på böcker att läsa och idéer kring att öka läslusten.

Samtal om läsning, möjligheter och svårigheter.

Fri entré. Fika till självkostnadspris.
Anmäl till trillevipp@telia.com

Arrangör och medverkande: Eva Jernerén, Läsgympa, Tin Carleson, Trillevipp Litteraturpedagog

 

Bokrea
Februari

Datum kommer

Högläsning
Torsdagen den 21 mars kl 15.00

Torsdagen den 21 mars mars har vi vår årliga högläsning av Tove Janssons berättelse ”Vårvisan” för att fira vårdagjämningen.

Fritt inträde.

Arrangör: Tudda Galumpan Bok & Papper

Pedagogkväll
Vad gör vi i skolbiblioteket och vad kan du förvänta dig av skolbiblioteket?
Tisdagen den 2 april kl 18.30 – 20.00

Att skolan ska ha ett skolbibliotek med pedagogisk verksamhet är ett lagkrav.
Vad innebär det? Vad kan du som lärare & rektor förvänta dig av skolbiblioteket?
Hur kan du arbeta tillsammans med skolbiblioteket? Hur kan du som ansvarig för skolbiblioteket komma vidare? Vad ska ett skolbibliotek innehålla?

En presentation vad ett skolbibliotek är och hur man kan nå dit med  Tin Carleson, Trillevipp Litteraturpedagog. Samtal och möjligheter till frågor.

Fritt inträde. Fika till självkostnadspris.
Anmäl till trillevipp@telia.com

Arrangör: Trillevipp Litteraturpedagog